Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /43
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbu veikšana, lai nodrošinātu ātru sanesumu likvidēšanu saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikumu). Iespējamais darbu apjoms – no 50’000 m3 līdz 600’000 m3 grunts.
  2. CPV kods: 45252124-3 (Bagarēšanas un sūknēšanas darbi).
  3. Iepirkumā paredzēto darbu veidi, to apjomi norādīti Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un iepirkuma izpildei.
  4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. Pasūtītājs patur tiesības pagarināt iepirkuma Līgumu vēl uz 12 (divpadsmit) kalendāriem mēnešiem.Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 168 stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas no Ventspils brīvostas pārvaldes.
  5. Līguma izpildes vieta: Ventspils brīvostas akvatorija.
  6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 17.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57358

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.06.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
63607500
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 17.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam.
Lēmuma datums:
29.06.2021