Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /50
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve””.

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve” (nolikuma 10.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve” (nolikuma 3.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

1.posms – Būvprojekta izstrāde. Būvprojekta izstrāde un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 105 (viens simts piecu) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām, un nepieciešamais laika posms būvprojekta ekspertīzei.

2.posms – Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks:

  • 1.kārta. Atdurpāļa Nr.4 pārbūve. Orientējoši 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
  • 2.kārta. Atdurpāļa Nr.3 pārbūve. Orientējoši 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības darbu tiek slēgti saskaņā ar līgumu projektiem (nolikuma 8.pielikums un 9.pielikums).

Pasūtītājs patur tiesības realizēt autoruzraudzības darbus atsevišķi pa kārtām, atbilstoši būvprojekta dalījumam kārtās.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 16.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57838

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.06.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
26.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
29188684
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 16.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "CHR Design Solutions"
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35 A pārbūve"
Līguma cena:
59600
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
06.07.2021