Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /57
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm, turpmāk – Preces, saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums), Tehniskajā specifikācijā Nr.1 (2.pielikums), Tehniskajā specifikācijā Nr.2 (3.pielikums), Tehniskajā specifikācijā Nr.3 (4.pielikums) noteikto.

CPV kods: 34516000-7 (Fenderi).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās:

1.daļa – Amortizācijas ierīces komplekts no 2 (diviem) atsevišķiem plakaniem amortizācijas elementiem, kas apvienoti ar viengabalaino UHWM-PE atdurplātni, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.1.

2.daļa – Konusa tipa amortizācijas elementu ar atdurplātnēm, kas apvienotas vienotā ķēdē, sistēma, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.2.

3.daļa – Mucas tipa amortizācijas elements, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nr.3.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Avanss ne vairāk kā 20%.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 18.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/58663

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.06.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.06.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
63602308
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 18.jūnijam plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "ESL Marine"
Līguma priekšmets:
Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm (1.daļa - Amortizācijas ierīces komplekts no 2 (diviem) atsevišķiem plakaniem amortizācijas elementiem, kas apvienoti ar viengabalaino UHWM-PE atdurplātni
Līguma cena:
6250
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
23.08.2021
Piegādātāja nosaukums:
SIA "ESL Marine"
Līguma priekšmets:
Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm (2.daļa - Konusa tipa amortizācijas elementu ar atdurplātnēm)
Līguma cena:
60200
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
23.08.2021
Piegādātāja nosaukums:
SIA "ESL Marine"
Līguma priekšmets:
Amortizācijas ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm (3.daļa - Mucas tipa amortizācijas elements)
Līguma cena:
7500
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
23.08.2021