Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Krāsu multifunkcionālā kopētāja noma
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /59
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Krāsu multifunkcionālā kopētāja noma saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
  2. CPV kods: 30123000-7 (Biroja iekārtas).
  3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) kalendārie gadi no Līguma noslēgšanas brīža.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 2.jūlijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
02.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.06.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agris Sokolovskis
Tālrunis:
28623718
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "4PRINT"
Līguma priekšmets:
Krāsu multifunkcionālā kopētāja noma
Līguma cena:
10 161.72
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
31.08.2021