Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas reklāma 2021. gada Jūras svētkos, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /62
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas reklamēšana 2021.gada Ventspils Jūras svētkos, kas norisināsies dažādās publiskās vietās pilsētā no 9. līdz 11.jūlijam. Pretendents reklamē Pasūtītāju:

Reklāmas aktivitāte

Pasūtītāja logo demonstrēšana uz LED ekrāna Lielajā laukumā pasākuma norises laikā.

Pasūtītāja logotipa ievietošana svētku afišās un citos reklāmas drukas materiālos.

Pasūtītāja pieminēšana pasākuma aprakstā elektroniskajos medijos: www.ventspils.lv; www.visitventspils.com; www.kulturascentrs.ventspils.lv  u.c.

Pasūtītāja pieminēšana pasākuma reklāmās sociālajos tīklos: facebook.com; twitter.com, instagram.com

Pasūtītāja logotipa ievietošana pasākuma reklāmās interaktīvajos ekrānos Ventspils pilsētas iestādēs.

Pasūtītāja logotipa izvietošana uz svētku vides objektiem Rātslaukumā.

CPV kods: 79341000-6 (Reklāmas pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 9.jūlijam plkst.1015, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
30.06.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Inga Ieviņa
Tālrunis:
63602329
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 9.jūlijam plkst. 10:15 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs”
Līguma priekšmets:
VB reklāma Jūras svētku laikā
Līguma cena:
7500
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.07.2021