Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Logu aplīmēšana ar triecienizturīgo plēvi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /69
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Jānis Krūmiņš, tālr. nr.29258800, e-pasta adrese: iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

  1. Iepirkuma priekšmets: Logu aplīmēšana ar triecienizturīgo plēvi saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto (1.pielikums).
  2. CPV kods: 98390000-3 (Citi pakalpojumi).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Līguma izpildes vieta: Kr.Valdemāra ielā 14, Ventspilī.
  5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:  2 (divi) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
  6. Avanss netiek paredzēts.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 22.jūlijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts EIS:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60404

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
22.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.07.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Jānis Krūmiņš
Tālrunis:
29258800
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 22.jūlijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātā līgumcena pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam.
Lēmuma datums:
27.07.2021