Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Formas tērpu šūšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /81
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Roberts Puriņš, tālr. Nr. 26569571, e-pasts: roberts.purins@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Formas tērpu šūšana (27 darbiniekiem), turpmāk “Preces”, saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto (1.pielikums). Iepirkuma priekšmets ietver:

  1. uniformas džemperu šūšanu;
  2. plānā uniformas krekla ar garām rokām šūšanu;
  3. plānā uniformas krekla ar īsām rokām šūšanu;
  4. uniformas krekla ar īsām rokām šūšanu;
  5. formas tērpa kaklasaites šūšanu;
  6. uzpleču izgatavošanu.

CPV kods: 98393000-4 (Drēbnieku pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasītajā apjomā 2 (divu) mēnešu laikā.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Preču piegādes vieta: Kr.Valdemāra iela 14, Ventspils.

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 10.septembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.09.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
31.08.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Roberts Puriņš
Tālrunis:
26569571
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 10.septembrim plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA Rīgas zinātniskā ražošanas firma "EVA"
Līguma priekšmets:
Formas tērpu šūšana
Līguma cena:
3151
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
24.09.2021