Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kredītlīdzekļu piesaiste projektam Nr. NFI/AK/04/01 “VBP/Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /70
Iepirkuma apraksts:

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Marta Rušmane, tālr. nr.62102860 e-pasta adrese: marta.rusmane@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Kredītlīdzekļu piesaiste projektam Nr. NFI/AK/04/01 “VBP/Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”” saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

CPV kods: 66113000-5 (Kredītu piešķiršanas pakalpojumi).

Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš:  

  1. Aizdevuma izsniegšana pēc Ventspils brīvostas pieprasījuma vienā vai vairākos maksājumos laika periodā no 2022. gada 1.jūlija līdz 2024. gada 31.maijam. Pasūtītājam ir tiesības neizmantot visu aizdevuma summu.
  2. Aizdevuma atmaksa pēc projekta “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī-bijusī NAI “Ūdeka” (kad.Nr.27000290133) teritoriju un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (kad.Nr.27000290007)-sanācija” pabeigšanas, sākot no 2024. gada 1.septembra līdz 2024. gada 1.novembrim, pēc galīgā maksājuma pieprasījuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, turpmāk “VARAM”.

Aizdevuma apjoms: 1 400 000 EUR (viens miljons četri simti tūkstoši euro).

Piedāvājuma nodrošinājums netiek noteikts.                             

                                                                                                                                         Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 4.oktobrim plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62538

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.10.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
04.09.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Marta Rušmane
Tālrunis:
62102860
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 4.oktobrim plkst.1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 4.oktobrim plkst.16:00 netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
04.10.2021