Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Videonovērošanas sistēmas komponenšu iegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /95
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Sergejs Harkovs, tālr. 26044500, e-pasta adrese: sergejs.harkovs@vbp.lv un Agris Sokolovskis, tālr. 28623718, e-pasta adrese: agris.sokolovskis@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv.

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Videonovērošanas sistēmas komponenšu iegāde.

Iepirkuma priekšmets ietver sekojošo videonovērošanas sistēmas komponenšu (turpmāk – Preces) piegādi:

- 1 gb. tīkla disku masīvs (NAS), modelis QNAP TVS-872XT-i5-16G vai līdzvērtīgs;

- 5 gb. diski (10TB), jābūt iekļautiem https://www.qnap.com/en-us/compatibility  sarakstā;

- 2 gb. licences (LIC-SW-QVRPRO-8CH-EI).

CPV kods: 32323500-8 (Videonovērošanas sistēma).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 5.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63978

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.10.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
28.09.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agris Sokolovskis
Tālrunis:
28623718
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 5.oktobrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Think Smart"
Līguma priekšmets:
Videonovērošanas sistēmas komponenšu iegāde
Līguma cena:
3 713.30
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
25.10.2021