Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Parketa grīdas slīpēšana un lakošana Lielā zālē Jāņa ielā 19, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /101
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. numurs 26159886, e-pasta adrese andis.jansons@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Parketa grīdas slīpēšana un lakošana Lielā zālē Jāņa ielā 19, Ventspilī saskaņā ar Darba apjomu tabulā noteikto (1.pielikums).

CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes vieta: Jāņa iela 19, Ventspils.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 5 (piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no darbu pabeigšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 18.oktobrim plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64726

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.10.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
12.10.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 18.oktobrim plkst. 16:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “CEPLIS V.S.” (akts par izpildi)
Līguma priekšmets:
Parketa grīdas slīpēšana un lakošana Lielā zāle Jāņa iela 19, Ventspilī
Līguma cena:
1 093.59
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.01.1970