Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Glābšanas stendu komplektu un glābšanas riņķu piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /118
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, t. 63602308, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Glābšanas stendu komplektu un glābšanas riņķu piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm, turpmāk – Preces, saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums), Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteikto. Iepirkuma priekšmets ietver:

  • Glābšanas stendu komplektu piegāde – 40 (četrdesmit) gabali;
  • Glābšanas riņķu Ø710 mm +/- 2% piegāde – 5 (pieci) gabali.

CPV kods: 35110000-8 (Ugunsdzēsības, glābšanas un drošības aprīkojums).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā pēc Iepirkuma līguma parakstīšanas.

Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Avanss ne vairāk kā 20%.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 28.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātajā iepirkumā „Glābšanas stendu komplektu un glābšanas riņķu piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/118.

Neatvērt līdz 2021.gada 28.decembrim plkst.1000.

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
07.12.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 28.decembrim plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Garant Safety"
Līguma priekšmets:
Glābšanas stendu piegāde
Līguma cena:
11 981.50
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
02.02.2022