Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.36
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /122
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 62102906,

e-pasta adrese [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.36 saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums) un Specifikāciju (2.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Būvdarbu izpildē ir pieļaujams tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums laika apstākļu dēļ. Būvdarbu izpildes tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts līguma kopējā izpildes termiņā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darba veikšanas tiesību piešķiršanu.

Objekta atrašanās vieta: Ventspils brīvostas piestātne Nr.36, Dzintaru iela 70, Ventspils.

Avanss ne vairāk kā 20%.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 27.decembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.36”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/122;

Neatvērt līdz 2021.gada 27.decembrim plkst. 14:00;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts”.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.12.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2021.gada 27.decembrim plkst. 1400, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "GT L"
Līguma priekšmets:
Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana Ventspils brīvostas piestātne Nr.36
Līguma cena:
14 727.38
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
10.01.2022