Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /3
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Normunds Kornijanovs, t. 29342131, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ugunsboju bateriju piegāde. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa – Ugunsboju baterijas (15 gb.) ar sekojošiem parametriem:

Diametrs

līdz 220 mm

Augstums

līdz 1100 mm

Spriegums

18 v.

Ietilpums

ne mazāk kā 450 Am/h

Vides temperatūra

-200C +450C

2.daļa – Ugunsboju baterijas (15 gb.) ar sekojošiem parametriem:

Diametrs

līdz 220 mm

Augstums

līdz 1100 mm

Spriegums

18 v.

Ietilpums

ne mazāk kā 550 Am/h

Vides temperatūra

-200C +450C

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

CPV kods – 31440000-2 (Baterijas).

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Preču piegādes vieta – Dienvidu mols 4, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasītajā apjomā (pa daļām) 60 (sešdesmit) dienu laikā.Līgums tiek slēgts uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 25.janvārim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68620

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.01.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
10.01.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normuns Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 25.janvārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Nepieciešams precizēt ugunsboju bateriju tehniskos parametrus.
Lēmuma datums:
18.01.2022