Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Gultnes nostiprināšanas darbi Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17 (2.etaps)
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /39
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, t. 63602308, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Gultnes nostiprināšanas darbi Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17 saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 2022.gada 31.maijam. Darbus jāsāk uzreiz pēc Pasūtītāja paziņojuma par darba veikšanas tiesību piešķiršanu, izņemot dienas, kad darbu izpildi nav iespējams veikt laika apstākļu dēļ.

Objekta atrašanās vieta: Ventspils brīvostas piestātne Nr.17, Plostu ielā 7, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 9.maijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Gultnes nostiprināšanas darbi Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17 (2.etaps)”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/39;

Neatvērt līdz 2022.gada 9.maijam plkst. 14:00;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts”.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.05.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2022.gada 9.maijam plkst. 1400.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Nodokļu parāds lēmuma pieņemšanas dienā
Lēmuma datums:
12.05.2022