Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Pārvietojamo bio-tualešu noma Ventspils brīvostas pārvaldes bākām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /51
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Kārlis Zemturs, tālr. 20213303, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected].

Banka

AS „Luminor”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Pārvietojamo bio-tualešu (3 gb.) noma Ventspils brīvostas pārvaldes bākām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

CPV kods: 90900000-6 (Tīrīšanas un sanitārijas pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 31.10.2022.

Iepirkuma līguma izpildes vieta:

  1. Akmeņraga bāka, Dienvidkurzemes novadā, Sakas pagastā;
  2. Užavas bāka, Ventspils novadā, Užavas pagastā;
  3. Ovišu bāka, Ventspils novadā, Tārgales pagastā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē (turpmāk – EIS)  www.eis.gov.lv, e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 1.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Kārlis Zemturs
Tālrunis:
20213303
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 1.jūnijam plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "JAKUBINI"
Līguma priekšmets:
Pārvietojamo tualešu noma VBP bākām
Līguma cena:
210.00
Līguma valūta:
MĒNESĪ
Līguma noslēgšanas datums:
17.06.2022