Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils Ziemeļu mola gaismas zīmes atjaunošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /56
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, mob.tālr. 29215980, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ziemeļu mola gaismas zīmes atjaunošana saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Iepirkuma priekšmets ietver:

  1. Bākas mūra sienas krāsojuma atjaunošanu.
  2. Metāla durvju krāsas atjaunošanu.
  3. Metāla gaismas mājas krāsas atjaunošanu.

CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

Līguma izpildes vieta: Ziemeļu mols, Ventspils.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no darbu pabeigšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Pretendentam pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus, jāapseko Objekts. Par objekta apsekošanu informācijai tālrunis: +371 29215980, Ventspils brīvostas būvinženiere V.Bursakovska, e-pasts: [email protected].

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 27.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.06.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
29215980
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 27.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "SZMA Ventspils"
Līguma priekšmets:
Ventspils Ziemeļu mola gaismas zīmes atjaunošana
Līguma cena:
13 180.24
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
26.07.2022