Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Piekaramā motora piegāde un uzstādīšana uz laivas DOKUPE
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /79
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Uldis Mucenieks, t. 26358771, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Piekaramā motora piegāde  un uzstādīšana uz laivas DOKUPE saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un darba uzdevumā noteikto (1.pielikums).

CPV kods: 3431100-0 (Dzinēji).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Dzinēja piegādes vieta: Dienvidu mols 4, Ventspils.

Motora uzstādīšanu var veikt Ventspilī vai pretendenta piedāvātajā vietā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Motora piegāde un uzstādīšana – 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Garantijas laiks: rūpnīcas – izgatavotāja noteiktais.

Avanss netiek paredzēts.

Ieinteresētajam piegādātājam pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus jāveic laivas DOKUPE apsekošana. Laiva piejama apsekošanai katru dienu Ventspilī, sazinoties pa mob. 26358771 vai 29161007.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 22.augustam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
22.08.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
04.08.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 22.augustam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi nav iesniegti atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām.
Lēmuma datums:
23.08.2022