Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Krasta navigācijas zīmju LED laternu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /105
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Dainis Briedis, tālrunis 27128850, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Krasta navigācijas zīmju LED laternu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Iepirkuma priekšemts ietver 1 (vienas) zilas gaismas un 1 (vienas) baltas gaismas ugunsboju LED laternas piegādi.

CPV kods: 34994000-1 (Kuģu satiksmes navigācijas signālugunis un apgaismojums).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Preces piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.

Garantijas laiks Precei: 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces piegādes brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 25.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.10.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
11.10.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 25.oktobrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
Līguma priekšmets:
Krasta navigācijas zīmju LED laternu piegāde
Līguma cena:
5475
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
07.11.2022