Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A krasta nogāzes aizsardzība pret izskalojumiem
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /110
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, t. 63602308, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A krasta nogāzes aizsardzība pret izskalojumiem saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums), Veicamo darbu tāmi (2.pielikums) un Tehnisko risinājumu (6.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darbu veikšanas tiesību piešķiršanas un atļaujas (orderi) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā saņemšanas no Pasūtītāja.

Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā izsludinātā iepirkuma priekšmeta apjomu.

Objekta atrašanās vieta: Plosta iela 20/14, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 4.novembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.11.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.10.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 4.novembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "VERNUS"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A krasta nogāzes aizsardzība pret izskalojumiem
Līguma cena:
39 026.10
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
28.11.2022