Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju zemūdens un virsūdens daļas mērījumu datu iegūšana un ģeotelpiskā modeļa izveide
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /118
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Juris Sīklis, tālr. numurs 63602320,

e-pasta adrese [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju zemūdens un virsūdens daļas mērījumu datu iegūšana un ģeotelpiskā modeļa izveide saskaņā ar Darba uzdevumu (2.pielikums).

CPV kods: 71315300-2 (Būvju uzmērīšanas pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

  • Lauku darbu izpilde – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas.
  • Datu apstrādes un ģeotelpiskā 3D modeļa izveide – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc lauku darbu pabeigšanas (visi darbu etapi) un starpziņojuma saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Avanss ne vairāk kā 30%.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 20.decembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
29.11.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Sīklis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 20.decembrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam.
Lēmuma datums:
28.12.2022