Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils ostas termināļiem iznomātās zemes un infrastruktūras tirgus nomas maksas vērtības noteikšana un rakstveida novērtējuma sagatavošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /18
Iepirkuma apraksts:

Ventspils ostas termināļiem iznomātās zemes un infrastruktūras tirgus nomas maksas vērtības noteikšana un rakstveida novērtējuma sagatavošana saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 2 (divi)  kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā un saistošam tā iesniedzējam ne mazāk kā 6 (sešus) kalendāros mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 10.martam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 10.martā plkst. 15:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.03.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
16.02.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Grundamanis
Tālrunis:
63602307
Papildu informācija:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Grundmanis, t.63602307, e-pasts: [email protected]

vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Vindeks"
Līguma priekšmets:
Ventspils ostas termināļiem iznomātās zemes un infrastruktūras tirgus nomas maksas vērtības noteikšana un rakstveida novērtējuma sagatavošana
Līguma cena:
49626
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
12.04.2023