Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Serveru un disku masīva piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2023 /22
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Serveru un disku masīvu piegāde, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).
  2. CPV kods: 48820000-2 (Serveri).
  3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Avanss netiek paredzēts.
  6. Garantijas laiks: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akta par darbu un iekārtu pieņemšanu apstiprināšanas datuma.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 17.martam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.03.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.02.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agris Sokolovskis
Tālrunis:
28623718
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 17.martam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 17.martā plkst. 14:00

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Nepieciešams precizēt atklātā iepirkuma nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”.
Lēmuma datums:
10.03.2023