Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju LED laternu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /24
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ugunsboju LED laternu piegāde, turpmāk – Preces, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums). Nepieciešamo ugunsboju LED laternu daudzums:

Nosaukums

Skaits (gb.)

Uguns krāsa

Ugunsboju LED laterna

3

Sarkana

3

Zaļa

4

Balta

  1. CPV kods: 34994000-1 (Kuģu satiksmes navigācijas signālugunis un apgaismojums).
  2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.
  5. Avanss netiek paredzēts.
  6. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 28.martam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.03.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
07.03.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 28.martam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 28.martā plkst. 14:00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "LVR Flote"
Līguma priekšmets:
Ugunsboju LED laternu piegāde
Līguma cena:
30 718.60
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
20.04.2023