Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils ostas robežu apraksta sagatavošana un ostas robežu koordinātu noteikšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /27
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils ostas robežu apraksta sagatavošana un ostas robežu koordinātu noteikšana saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto.
  2. CPV kods: 71355000-1 (Uzmērīšanas pakalpojumi).
  3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā  no līguma noslēgšanas brīža.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Avanss netiek paredzēts.
  6. Iepirkuma priekšmets: Ventspils ostas robežu apraksta sagatavošana un ostas robežu koordinātu noteikšana saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto.
  7. CPV kods: 71355000-1 (Uzmērīšanas pakalpojumi).
  8. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā  no līguma noslēgšanas brīža.
  9. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  10. Avanss netiek paredzēts.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.04.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.03.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Kaspars Kārkliņš
Tālrunis:
62102859
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 5.aprīlim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 5.aprīlī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ģeodēzists"
Līguma priekšmets:
Ventspils ostas robežu apraksta sagatavošana un ostas robežu koordinātu noteikšana
Līguma cena:
4725
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
12.05.2023