Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /35
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Izpēte par optimālāko risinājumu atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai Ventspils ostā, t.sk. izvērtējot esošo infrastruktūru un tās iespējas, kā arī modelējot jauna termināļa izveidi Ziemeļostā saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) noteikto.
  2. CPV kods: 73110000-6 (Pētniecības pakalpojumi).
  3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 5 (pieci) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Avanss 20% (divdesmit procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas.
  6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 3.maijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.05.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.03.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Igors Udodovs
Tālrunis:
22360572
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 3.maijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 3.maijā plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Witteveen+Bos Latvia”
Līguma priekšmets:
Pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšana
Līguma cena:
79 560.50
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
28.06.2023