Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kuģa "SKAUTS" starpapskates remonts ar dokošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2023 /68
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Kuģa "SKAUTS" starpapskates remonts ar dokošanu saskaņā ar Darba apjomu tabulām – tāmēm  (1.pielikums).
  2. CPV kods: 50240000-9 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Remonta izpildes vieta: Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.
  5. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2020.gada 8.oktobra izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.20.0218.06 kuģa „SKAUTS” kuģošana atļauta Ventspils ostas akvatorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpildot Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.
  6. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 35 (trīsdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.
  7. Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētie līdzekļi šim iepirkumam: EUR 70 000,00 (neskaitot PVN).
  8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 8.augustam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.08.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.07.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 8.augustam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 8.augustā plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.