Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Mobilo sakaru iekārtu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2024 /11
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Mobilo sakaru iekārtu piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieku pienākumu veikšanai un darbinieku amata pienākumu izpildes nepārtrauktības un operativitātes nodrošināšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).
  2. CPV kods: 32250000-0 (Mobilie telefoni).
  3. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: Līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no tā noslēgšanas dienas vai līdz maksimālās līgumcenas sasniegšanai atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas pirmais.
  4. Paredzamā līgumcena: Paredzamā maksimālā līgumcena līguma izpildes laikā ir 12500.00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
  5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  6. Piegādes izpildes vieta: Jāņa iela 19, Ventspils vai tuvāko iespējamais veikals/salons Ventspilī vai pakomāts Ventspilī.
  7. Avanss netiek paredzēts.
  8. Garantijas laiks: ne mazāk kā 2 (divi) gadi no preču piegādes brīža.
  9. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 5.marta plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.03.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Sergejs Harkovs
Tālrunis:
26044500
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 5.marta plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA ”BITE Latvija”
Līguma priekšmets:
Mobilo sakaru iekārtu piegāde
Līguma cena:
10 103.20
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.03.2024