Aicina pieteikties kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanai

04/04/2022

Ventspils brīvostas pārvalde veic tirgus izpēti ar mērķi noskaidrot potenciālos pretendentus, kas varētu pieņemt kuģu radītos atkritumus Ventspils ostā, un uz kādiem nosacījumiem pretendenti būtu gatavi sniegt minētos pakalpojumus.

Pretendentam uz līguma slēgšanas brīdi jābūt spēkā esošai  atkritumu apsaimniekošanas atļaujai.

Piedāvājumus tirgus izpētei  “Kuģu radīto atkritumu pieņemšana Ventspils ostā, saskaņā ar MARPOL 73/78 I un VI pielikumu” (Id. Nr. VBP-TI 2022/14)  Ventspils brīvostas pārvalde gaidīs līdz 2022.gada 8.aprīlim.

Aizpildītā pieteikuma forma jānosūta uz e-pastu: [email protected] . Kontaktpersona par minēto tirgus izpēti ir Daiga Mažrima, tel. 63602312.

Pieteikuma forma - kuģu radīto atkritumu pieņemšana.