Projektā “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (projekta Nr.3.1.1.5./16/A/009) atkārtoti tiek veikts būvdarbu iepirkums

06/12/2018

Šobrīd projektā atkārtoti tiek veikts iepirkums būvdarbu veicēja piesaistei. Iepriekšējais iepirkums tika izbeigts, ņemot vērā iepirkumā piedāvātās augstās izmaksas, kas pārsniedza projekta budžetā paredzētos līdzekļus. 

Piedāvājumu iesniegšana esošajā iepirkumā paredzēta līdz š.g.20.decembrim, pēc kā tiks veikta piedāvājumu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana, līguma slēgšana ar būvdarbu veicēju un būvdarbu veikšana.