SIA “Ventspils nafta termināls” turpina izplatīt maldinošus paziņojumus

22/06/2016
SIA “Ventspils nafta termināls” apgalvojums, ka smaku emisiju regulējošie grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos izstrādāti bez termināļu līdzdalības, nav patiess. Lai veiktu esošās situācijas izpēti un izstrādātu smaku samazināšanas programmu, tika pieaicināti labākie eksperti, kas rīkoja trīs tikšanās ar ostas termināļiem, kur vienā no tikšanās reizēm SIA “Ventspils nafta termināls” nepiedalījās.

Izstrādājot smaku samazināšanas programmu, tika veikts pamatīgs esošās situācijas izvērtējums, analizēta citu ostu pieredze emisiju jautājumu regulēšanā un sniegti Ventspils ostai piemērotākie tehniskie risinājumi. Atbilstošas normas Ventspils brīvostas noteikumos, kas regulē emisiju robežvērtības un smaku izplatību, ir nepieciešamas, lai radītu skaidrus un vienādus nosacījumus visiem ostas termināļiem, vienlaicīgi nodrošinot Ventspils iedzīvotājiem pieņemamu vides kvalitāti.

Ņemot vērā SIA “Ventspils nafta termināls” tvaiku savākšanas sistēmas uzstādīšanas nozīmīgumu, smaku samazināšanas programma un attiecīgie grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos tika izstrādāti paātrinātā kārtībā un pieņemti ārkārtas valdes sēdē 27.maijā. Bez minētajiem grozījumiem nav iespējams izsniegt tehniskos noteikumus, un tie būs par pamatu, gan SIA “Ventspils nafta termināls”, gan citu termināļu tvaiku savākšanas sistēmas būvniecības tehniskajiem noteikumiem. Ventspils brīvostas pārvalde arī vairakkārt ir informējusi SIA “Ventspils nafta termināls”, ka grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos tiks nosūtīti, tiklīdz tie būs saskaņoti ar Satiksmes ministriju un pieņemti kā pašvaldības saistošie noteikumi.