Uzsākti Talsu ielas 200 piebraucamā ceļa izbūves darbi

22/06/2017
Pirmdien, 19.jūnijā, uzsākti piebraucamā ceļa pie zemesgabala Talsu ielā 200 izbūves darbi. Pašlaik notiek demontāžas darbi, lai pilnībā sagatavotu teritoriju ceļa izbūvei.  

Zemesgabalā Talsu ielā 200 tiks būvēts aptuveni 300 metru garš piebraucamais ceļš ar divvirzienu kustību un ietvi gājējiem. Pirms piebraucamā ceļa būvniecības darbiem nepieciešams atbrīvot teritoriju no atlikušajiem graustiem, demontējot virszemes konstrukcijas ~ 3600 m3 un pamatu konstrukcijas ~ 420 m3 apjomā. Pašlaik notiek demontāžas darbi, kurus plānots pabeigt jūlijā, pēc kuriem sekos piebraucamā ceļa izbūves, apgaismojuma uzstādīšanas un apzaļumošanas darbi, kurus plānots pabeigt līdz septembra beigām. Šos darbus veiks atklātā iepirkumu procedūrā uzvarējusī būvkompānija SIA VIA, kura piedāvāja zemāko līgumsummu - 420 740 eiro ar PVN.

Kā jau iepriekš ziņots, Talsu ielā 200 ir 7,3ha liela ražošanai pieejama teritorija, kurā iepriekš atradās Padomju Savienības laikā izveidota zvēraudzētava. Lai šo vietu varētu izmantot jaunu ražotņu celtniecībai, Ventspils brīvostas pārvalde turpina atbrīvot teritoriju no vecām ēkām, kā arī veikt zemes līdzināšanas darbus. Līdz šim jau ir izvesti vairāk nekā 1.7 tūkst. m3 būvgružu. Būvdarbus paralēli veic arī pirmais zemes nomnieks – biedrība Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija, kura būvē saldētavas ēku 4270m2 platībā, kopā aizņemot 1,6 ha no visas Talsu ielas 200 teritorijas.

Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200 ir viens no projekta Nr.6.1.1.0/17/I/001 “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros veicamajiem darbiem. 85% no projekta izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.