Ventspils brīvostas pārvalde izsludina procedūru “Par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta aktivitātēs”

06/05/2021

Procedūras mērķis ir veicināt Ventspils iedzīvotāju lojalitāti Ventspils brīvostas pārvaldes darbam un īstenotajiem projektiem, palielinot Ventspils brīvostas pārvaldes atpazīstamību vietējo iedzīvotāju vidū.

Līguma izpildes termiņš līdz 31.12.2021.

Pretendentam jāpiedalās un jāveic Pasūtītāja reklamēšana vietēja, nacionāla vai/un starptautiska mēroga sacensībās.

Ar Procedūras dokumentiem var iepazīties šeit, kā arī drukātā veidā bez maksas - Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202. kabinetā līdz 2021. gada 25. maijam plkst. 10:00, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, piektdienās līdz plkst. 16:00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 63602313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi līdz 2021. gada 25. maijam plkst. 10:00, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2021. gada 25. maijā plkst. 10:00 Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.