Projektu konkurss par reklāmu sporta sacensībās un pasākumos

03/05/2022

Ventspils brīvostas pārvalde aicina pieteikties projektu konkursā par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu sporta sacensībās un pasākumos 2022.gadā.

Pieteikties reklāmas projektu realizēšanai sporta sacensībās (piedalīšanās sporta sacensībās) var jebkura neprofesionāla vai bērnu/jauniešu sporta organizācija vai klubs, kas savu darbību veic Ventspils pilsētā.

Pieteikties reklāmas projektu realizēšanai sporta pasākumos (sporta pasākumu organizēšana) var jebkura pasākumus organizējoša nevalstiskā sektora organizācija.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi līdz 2022.gada 18.maijam plkst. 10:00.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa un projekta apraksta veidlapa

Kontaktpersona: Zanda Gulbe, tālr. numurs: 63602339, e-pasta adrese: [email protected] .