Tiks atsākti Ventas tilta seguma atjaunošanas darbi

08/07/2022

11.jūlijā tiks atsākti Ventas tilta seguma atjaunošanas darbi, kurus plānots pabeigt līdz Ventspils Pilsētas svētkiem. Darbu laikā gan gājējiem, gan autotransportam tilta šķērsošana būs iespējama abos virzienos, vienīgās izmaiņas  - četru braukšanas joslu vietā būs divas joslas.

Ventspils brīvostas pārvalde aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgi sekot ceļu satiksmes norādēm par izmaiņām.

Būvdarbus uz tilta – virskārtas atjaunošanu un tilta deformācijas šuvju nomaiņu – būvnieks SIA CTB  pabeidza jau 2021.gadā, tomēr ne Ventspils brīvostas pārvaldi kā pasūtītāju, ne būvuzraugus neapmierināja darbu kvalitāte īpaši tajā darbu sadaļā, kas attiecas uz deformācijas šuvju maiņu. Būvuzņēmējam konstatētie defekti par saviem līdzekļiem jānovērš.

Ventas tilta seguma atjaunošana ir viens no ostas pievedceļu atjaunošanas projekta posmiem. Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.