Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas kuģiem
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /15
Iepirkuma apraksts:

Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem.

Jānodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem dīzeļdegvielas saņemšanu 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
Dīzeļdegvielai jāatbilst 2000.gada 26.septembra MK noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
Piegādes apjoms vidēji līdz 100 tonnām mēnesī.
Piegādes izpildes vieta – Ventspils brīvostas teritorijā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.07.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:

Iepirkumu komisijas sastāvs:

Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvostas valdes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.3/15 „Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijām” (ar 14.10.2016. lēmuma Nr.13/2 grozījumiem) sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons

Komisijas locekļi:  Irina Boļezina, Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Komisijas sekretāre: Ilze Remerte

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Ventspils brīvostas pārvalde ir konstatējusi, ka tehnisku iemeslu dēļ paziņojums par Nolikuma grozījumiem Nr.1 nav publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, līdz ar ko Konkurss ir pārtraucams un izsludināms atkārtoti.
Lēmuma datums:
19.07.2019