Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 1
Iepirkuma apraksts:

Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās

Iepirkuma 1.daļa - Ventas tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi, Ventspilī;

Iepirkuma 2.daļa - Ventas tilta paceļamo mehānismu un automātikas sistēmu apkalpošanas un uzturēšanas darbi, Ventspilī.

Darbi orientējoši jāuzsāk 2020.gada aprīlĪ

Līguma darbības laiks  iepirkuma 1.daļai ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Pusēm vienojoties līguma termiņš var tikt pagarināts vēl uz 24 mēnešiem.

Līguma darbības laiks  iepirkuma 2.daļai ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Pusēm vienojoties līguma termiņš var tikt pagarināts vēl uz 24 mēnešiem.

Objekta tehniskais stāvoklis tiek fiksēts pirms līguma darbību uzsākšanas un pabeigšanas sastādot attiecīgu aktu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.04.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Didzis Grieze
Tālrunis:
63602318
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tiks precizēta iepirkuma dokumentācija
Lēmuma datums:
12.03.2020