Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils Dienvidu mola gaismas zīmes remontdarbi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /80
Iepirkuma apraksts:

Gaismas zīmes remonta darbi, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

Remontu jāpabeidz 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, tai skaitā krāsu piegādes laiks.

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no darbu pabeigšanas brīža.

Objekta atrašanas vietu – Dienvidu mols, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 27.augustā plkst. 1000

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/43853

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Ventspils Dienvidu mola gaismas zīmes remontdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/80;

Neatvērt līdz 2020.gada 27.augustam plkst.1000;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.08.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Borislavs Kapitonovs
Tālrunis:
25480225
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkumam nepieteicās neviens pretendents
Lēmuma datums:
27.08.2020