Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Stādījumu uzturēšana Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /37
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Stādījumu uzturēšana Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā saskaņa ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
  2. CPV kods: 77300000-3 (Dārzkopības pakalpojumi).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
  5. Līguma izpildes vieta: Ventspils brīvostas teritorija.
  6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 23.aprīlim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/55270

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
23.04.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.04.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 23.aprīlim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
PSIA "Ventspils labiekārtošnas kombināts"
Līguma priekšmets:
Stādījumu uzturēšana VB teritorijā 2021.gadā
Līguma cena:
20 214.88
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.05.2021