Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas konkurētspējas izvērtējums
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /46
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas konkurētspējas izvērtējums saskaņā ar Darba uzdevumu  (1.pielikums).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 6 (sešās) sadaļās:

  1. Kravas pārvadājumu tirgus izpēte;
  2. Konkurences vides izvērtējums un salīdzināmo kravu maršrutu koridoru modeļa sagatavošana.
  3. Maršrutu caur Ventspils ostu pievilcības nosakošo faktoru analīze.
  4. Ventspils un kaimiņvalstīs esošo ostu investīciju un nodokļu vides analīze.
  5. Ostas teritorijas un speciālās ekonomiskās zonas potenciālo robežu izvērtējums.
  6. Secinājumu un rekomendāciju apkopojums Ventspils ostas konkurētspējas palielināšanai.

CPV kods: 73110000-6 (Pētniecības pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš: 8 (astoņi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts. Līguma summas samaksa tiek veikta pa daļām, pēc katras sadaļas (Nolikuma 2.1.1. – 2.1.6.punkti) izpildes.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57440  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.06.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
19.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Igors Udodovs
Tālrunis:
29107398
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Smart Continent LV"
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas konkurētspējas izvērtējums
Līguma cena:
49500
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
10.08.2021