Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
LED boju laternu piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /52
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: LED boju laternu (turpmāk – Preces) piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
  2. CPV kods: 34994000-1 (Kuģu satiksmes navigācijas signālugunis un apgaismojums).
  3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 4 (četri) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
  4. Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.
  5. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.
  6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  7. Avanss ne vairāk kā 20%.
  8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/58011

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
11.06.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
28.05.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkuma Nolikumā noteiktajā termiņā netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
15.06.2021