Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
PŪS kuģa "Užava" remonts ar dokošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /67
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Uldis Mucenieks, t. 26358771, Uldis.Mucenieks@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

  1. Iepirkuma priekšmets: PŪS kuģa "Užava" remonts ar dokošanu saskaņā ar Darba uzdevumu – tāmēm  (1.pielikums).
  2. CPV kods: 50240000-9 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Remonta izpildes vieta: Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.
  5. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2016.gada 12.septembrī izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.16.0120.06 PŪS kuģa „Užava” kuģošana atļauta Ventspils ostas iekšējos ūdeņos. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpildot Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.
  6. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 21.jūlijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts EIS:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60144

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.07.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
09.07.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 21.jūlijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
Līguma priekšmets:
PŪS kuģa "Užava" remonts ar dokošanu
Līguma cena:
125 182.13
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.09.2021