Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas kuģiem
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /102
Iepirkuma apraksts:

Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem. Jānodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem dīzeļdegvielas saņemšanu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.Dīzeļdegvielai jāatbilst 2000.gada 26.septembra MK noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
Dīzeļdegvielai jābūt marķētai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par akcīzes nodokli” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”. Dīzeļdegvielai sēra saturs nedrīkst pārsniegt 0,1 masas procentus. Piegādes apjoms vidēji no 12 līdz 14 tonnām mēnesī. Piegādes izpildes vieta – Ventspils brīvostas teritorijā. Līgums ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu, ar tiesībām pagarināt līguma termiņu vēl uz 1 (vienu) gadu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.11.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
27.10.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Uldis Mucenieks, t. 26358771, Uldis.Mucenieks@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 5. novembrim plkst. 15:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju.
Lēmuma datums:
15.11.2021