Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Telpu uzkopšana ražošanas ēkā Kustes dambī 30a, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /42
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. nr.26159886, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Telpu uzkopšana ražošanas ēkā Kustes dambī 30a, Ventspilī saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Ēkas kopējā platība sastāda 7’305,80 m2. Uzkopjamo telpu platība:

Uzkopjamās telpas

Uzkopjamo telpu platība, m2

1.iecirknis – biroju telpas un sanitārās telpas ēkas 2.stāvā

Kopējā telpu platība 496,60 m2, t.sk.

  • biroja telpas un koridors 464,90 m2;
  • sanitārās telpas un WC 31,70 m2.

2.iecirknis – biroju, sanitārās telpas un noliktavu telpas ēkas 1.stāvā

Kopējā telpu platība 448,70 m2, t.sk.

  • biroju telpas un koridori – 293,30 m2;
  • sanitārās telpas un WC– 45,50 m2;
  • noliktavu telpas  - 75,90 m2.

3.iecirknis- ražošanas telpa ēkas 1.stāvā

Kopējā platība 6 447 m2.

CPV kods – 90910000-9 (Uzkopšanas pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 10 (desmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Visiem pakalpojuma sniegšanā izmantotajiem tīrīšanas līdzekļiem jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikumā noteiktajiem attiecīgajiem zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem par izmantojamajiem tīrīšanas līdzekļiem.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 17.maijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.05.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 17.maijam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "GP Trading"
Līguma priekšmets:
Telpu uzkopšanu Kustes dambī 30a, Ventspilī
Līguma cena:
3600
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
27.05.2022