Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes un logu atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /43
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. nr.26159886, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes un logu atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un veicamo darbu tāmēs (3.pielikums un 4.pielikums) noteikto. Iepirkuma priekšmets ietver:

  • 4 gb. koka logu labošanu;
  • 47 gb. logu slīpēšanu un krāsošanu;
  • 123.2 m2 ēkas fasādes labošanu un krāsošanu.

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Būvdarbu izpildes vieta: Jāņa iela 19, Ventspils.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža. Būvdarbi jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no darbu pabeigšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Ieinteresētais piegādātājs pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus var veikt Objekta apsekošanu, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikumā minēto Pasūtītāja pārstāvi: Īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs  Andis Jansons, e-pasts: [email protected], m.t.nr.: +371 26159886.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 3.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
16.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 3.jūnijam plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendents neatbilst iepirkumā noteiktajiem dalības nosacījumiem.
Lēmuma datums:
07.06.2022