Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Norobežojošās bonas piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /58
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Kaspars Paučs, t. 26495355, [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Norobežojošās bonas (1.gb.; 100m) piegāde saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

CPV kods: 35112000-2 (Glābšanas un avārijas darbu aprīkojums).

Iepirkuma līguma izpildes periods: 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Izpildes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina preču piegādi uz adresi – Ziemeļu mols 36. piestātne (Bonu angārs), Ventspilī.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 28.jūnijam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.06.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
16.06.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Kaspars Paučs
Tālrunis:
26495355
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 28.jūnijam plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Deltars"
Līguma priekšmets:
Norobežojošās bonas piegāde
Līguma cena:
6100
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
02.08.2022