Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu aprīkošana ar GPS iekārtām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /71
Iepirkuma apraksts:
  1. Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu (12 gb.) aprīkošana ar GPS iekārtām .

Kuģi, kurus jāaprīko ar GPS monitorēšanas iekārtu: Kaija, Ronis, Venta, Užava, Hercogs Jēkabs, Neptūns, Skauts, Pilsupe, Ostupe, Svēte, Dokupe, Rinda.

Iepirkuma līguma izpildes periods: 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Piegādes un uzstādīšanas termiņš: 2 (divi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Piegādes vieta: Ventspils osta.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
02.08.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
20.07.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Roberts Puriņš
Tālrunis:
26569571
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 2.augustam plkst. 10.00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkumā noteiktajām prasībām.
Lēmuma datums:
03.08.2022