Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2023 /1
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Igors Udodovs, t.63602334, e-pasts: [email protected]  vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.02.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
24.01.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Igors Udodovs
Tālrunis:
63602334
Papildu informācija:

Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 5 (pieci) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 27.februārim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 27.februārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 27.februārī plkst. 14:00.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Nepieciešams precizēt Nolikuma 1.pielikumu “Darba uzdevums” un Nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.
Lēmuma datums:
14.03.2023