Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kuģa "HERCOGS JĒKABS" starpapskates remonts dokā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /16
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Kuģa "HERCOGS JĒKABS" starpapskates remonts dokā saskaņā ar Darba apjomu tabulām – tāmēm  (1.pielikums).
  2. CPV kods: 50240000-9 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz jūras transportu un citām iekārtām).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Remonta izpildes vieta: Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.
  5. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2020.gada 30.jūlija izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.20.0115.06 kuģa „HERCOGS JĒKABS” kuģošana atļauta Ventspils ostas akvatorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpildot Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.
  6. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.03.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
21.02.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
Papildu informācija:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 14.martā plkst. 14:00

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Zvejnieku kompānija "GRIFS""
Līguma priekšmets:
Kuģa "HERCOGS JĒKABS" starpapskates remonts dokā
Līguma cena:
75 231.39
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
30.03.2023