Atklās rekonstruēto Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu piestātni

27/07/2015
Noslēgusies vērienīga rekonstrukcija vienā no senākajām Ventspils ostas piestātnēm – tā sauktajā „Ziemas ostā”. Mūsdienīgu izskatu pēc rekonstrukcijas ieguvušas gan hidrotehniskās būves, gan apkārtējā teritorija. 30.jūlijā, Ventspils pilsētas svētku laikā, notiks svinīga piestātnes atklāšana, tā noslēdzot vēl vienu posmu Ventspils brīvostas infrastruktūras sakārtošanā un dāvinot pilsētai svētkos vēl vienu sakoptu vietu.

Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu piestātni K.Valdemāra ielā 6, sauc arī par Ziemas ostu un Veco zvejas ostu, arī vintrāfenu (no vācu valodas – Winterhafen– Ziemas osta). Iespējams, jau Livonijas ordeņvalsts un Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā šī vieta izmantota kā patvērums ziemas laikā. 19. gadsimta beigās te izbūvēta zvejas osta. Šodien tā ir piestātne Ventspils brīvostas pārvaldes naftas savācējkuģiem, gultnes dziļuma mērīšanas kuģim Skauts, ūdenslīdēju kuģim Neptūns, ekskursiju kuģim Hercogs Jēkabs, kā arī valsts krasta apsardzes kuģim.

Piestātnes rekonstrukcijas projekta ietvaros kapitāli remontētas hidrotehniskās konstrukcijas, kā arī labiekārtota piegulošā teritorija. Labiekārtošanā iekļautas interesantas formas, kas simbolizē jūras viļņus. To konstrukciju veido betona atbalsta sienas ar speciālu faktūru, kas pildītas ar kaltā granīta bruģi. Teritorijā uzbūvēta autostāvvieta 39 transporta vienībām. Rekonstrukcijas darbus veica pilnsabiedrība LNK INDUSTRIES GROUP

„Šī rekonstrukcija ir viena no unikālākajām, ko esam realizējuši. Vērtējot būvniecības procesu, varam secināt, ka esam sasnieguši jaunu līmeni – augstas kvalitātes darbu izpildi sarežģītos hidrotehniskos rekonstrukcijas un renovācijas projektos. Pieejamā vēsturiskā dokumentācija par piestātnes tehnisko projektu, tajā skaitā hidrotehniskām pamatkonstrukcijām, ne vienmēr atbilda faktiskajai situācijai un dažos gadījumos jau būvniecības procesā bija nepieciešams nedaudz pat mainīt izstrādāto projektu, “ saka Jevgenijs Locovs, AS LNK Industries valdes loceklis.

Rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas bija 2,29 miljoni eiro, no kā 85% sedz ES Kohēzijas fonds. Ziemas ostas rekonstrukcijas projekts ietilpst ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība, kas tiek īstenots darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātē Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros.

 Ventspils brīvostas pārvaldes piestātnes svinīga atklāšana notiks 2015.gada 30.jūlijā plkst.12.00 K.Valdemāra ielā 6.