Digitalizācijai jābūt kā rīkam, kas palīdz kļūt labākiem un efektīvākiem

05/10/2020

Ik dienas var dzirdēt par to, kā visā pasaulē norisinās dažādas digitalizācijas norises uzņēmumos, kas ļauj darbu padarīt jaudīgāku. Izņēmums nav arī Latvijas uzņēmumi. Plašāk par digitalizācijas nozīmi pastāstīja Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis.

Cik lielā mērā digitalizācija pēdējo piecu gadu laikā ir mainījusi Ventspils Brīvostas darbību?

- Varam teikt, ka tieši šobrīd esam jauna posma sākumā daudzējādā ziņā, bet tostarp arī ļoti nopietni skatāmies, kā efektivizēt ostas darbu, ieviešot dažādus digitālus risinājumus tur, kur to līdz šim nav bijis, vai arī modernizēt to, kas morāli un fiziski novecojis.

Piemēram, šobrīd esam iesaistījušies starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekta SKLOIS 2 ieviešanā, kas palīdzēs būtiski uzlabot informācijas apmaiņu jūras pārvadājumu sektorā.

Mēs plānojam gan tādas pamatlietas kā dokumentu aprites sistēmas digitalizācija un kuģu satiksmes vadības centra modernizācija, gan ostas digitalizāciju kopumā. Tas nozīmē visu klientam un ostas pārvaldībai nepieciešamo sistēmu loģisku savietošanu, lai maksimāli atvieglotu un padarītu pārskatāmāku kravu reģistrēšanu un transportēšanu.

Klientiem nepietiek ar to, ka ostas pārvalde strādā digitāli, ir svarīgi, lai vienuviet pieejami arī, piemēram, muitas un robežsardzes pakalpojumi – viss komplekss, ar ko nākas rēķināties ostā. Ir jāievieš kravu izsekošanas programmas, kas klientam ļauj attālināti redzēt, kas reālajā laikā notiek ar viņa kravu. Jāievieš sistēma, kas ļauj attālināti novērtēt situāciju ostā – noliktavu pieejamību, transporta plūsmas utt., lai klients, sēžot pie datora tūkstošiem kilometru attālumā, var droši plānot savu darbu.

Tas ir pasākumu komplekss, kas nav paveicams ātri un lēti, bet uz to ir jāiet.

Vai Covid-19 situācija ir paātrinājusi kādus digitalizācijas procesus uzņēmumā?

Nē, digitalizācijas procesi darbības uzlabošanai tiek plānoti neatkarīgi no Covid-19. Jaunie apstākļi, protams, ir ieviesuši atsevišķas izmaiņas darba organizācijā – daļa darbinieku ir gatavi veikt savus darba pienākumus attālināti, ja tāda nepieciešamība atkal radīsies, tāpat sanāksmes bieži notiek attālinātā formātā. Reaģējot uz Covid-19, ostā vairāk esam spiesti domāt par drošības jautājumiem – kā maksimāli pasargāt savus cilvēkus no inficēšanās, kā nodrošināties, lai ostas pakalpojumu sniegšana tiktu nodrošinātu 24/7.

Kādas ir nākotnes perspektīvas no digitalizācijas viedokļa? Vai digitālie procesi atvieglos kādus darba uzdevumus, vai arī ļaus vairāk darba veikt attālināti?

Pārdomātai un jēgpilnai digitalizācijai ir jābūt instrumentam, kas palīdz mums kļūt labākiem un efektīvākiem. Skaidrs, ka pasaule mainās, un mums visiem jāmainās tai līdzi.

Bet dators cilvēku tomēr aizstāt nevar. Locim, vismaz pagaidām, pašam uz kuģa jāuzkāpj, lai palīdzētu to ievest ostā. Digitalizējot vairākus procesus, varam izskaust liekas darbības, arī izvairīties no cilvēciskās kļūdas faktora un, iespējams, virzīties ātrāk un drosmīgāk, lai kaut kādās jomās būtu pirmie. Latvija ir ļoti pateicīga vieta radošiem un drosmīgiem risinājumiem. Kā jau minēju, šobrīd skatāmies, vai un kā būtu iespējams virzīties “smart port” virzienā, kas prasīs laiku, bet pieredze rāda, ka mūsdienīgi risinājumi, kas sākumā šķiet kā sapņi, par realitāti kļūst ātrāk, nekā spējam iedomāties.

Intervija publicēta portālā TVNET www.tvnet.lv/7076774/digitalizacijai-jabut-ka-rikam-kas-palidz-klut-labakiem-un-efektivakiem